Ochrana majetku

Zo zákona sa rozlišuje

  • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
  • ochrana majetku na inom ako verejne prístupnom mieste

Strážime objekty firiem (administrstívne budovy, hospodárske areály, stroje, technologické celky a pod.) aj súkromných osôb (rodinné domy)

Výkon strážej služby 

  • len fyzickou ochranou - bezpečnostnými pracovníkmi
  • len technickou ochranou - Elektronickým kamerovým zabezpečovacím systémom s ozvučením s pripojením na náš Pult centrálnej ochrany
  • kombináciou fyzickej a technickej ochrany