• OCHRANA
    MAJETKU A
    OSÔB

    Naša spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany osôb a majetku od roku 1994 a úspešne zvláda všetky zadane úlohy. Úmerne so skúsenosťami rastie aj kvalita našich služieb.

Spoločnosť  O.M.O., s.r.o.

ZODPOVEDNOSŤ

SKÚSENOSTI

TECHNOLÓGIE

= ISTOTA & BEZPEČNOSŤ

Pôsobíme v oblasti ochrany osôb a majetku už viac ako 25 rokov.

Úspešne zvládame všetky zadané úlohy.

 

O nás

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti ochrany  majetku a osôb už od roku 1994 a úspešne zvláda všetky zadane úlohy. Úmerne so skúsenosťami rastie aj kvalita našich služieb.

V súčasnosti naša spoločnosť pôsobí na celom území SR a zamestnáva viac ako 200 pracovníkov.

ZOBRAZIŤ VIAC

Referencie