Ochrana pri preprave

Môže byť

  • ochrana majetku a osôb pri preprave - osoby a majetok sa chráni v dopravných prostriedkoch (autobusy, vlaky, a pod.)
  • ochrana samotnej prepravy osôb a majetku - chráni sa už samotný dopravný prostriedok aj s prepravovanými ľuďmi a majetkom (hlavne osobné a nákladné automobily)