Vypracovanie plánu ochrany

Každé stráženie, či už objektu alebo osôb, si vyžaduje prepracovaný plán ochrany. Zákazník nám predostrie svoje požiadavky na ochranu a my po posúdení všetkých aspektov navrhneme a v súlade s legislatívou vypracujeme plán ochrany, ktorý so zákazníkom prekonzultujeme a odsúhlasíme.

Tým si nastavíme pravidlá pre výkon našej služby pre daný objekt a konkrétneho zákazníka. Tento dokument sa nazýva Režimové opatrenia pre výkon strážnej služy.