Zabezpečenie poriadku na mieste

Bezpečno-poriadková služba pri športových podujatiach, firemných akciách a pod.