Zabezpečovacie systémy

Pevádzkujeme rôzne elektronické zabezpečovacie systémy s pripojením na náš Pult Centrálnej Ochrany (PCO), hlavne však náš Elektronický kamerový zabezpečovací systém s ozvučením, ktorého podrobný popis činnosti je uvedený v sekcii Služby - Technická ochrana